Tarieven 2023

Met alle zorgverzekeraar die een contract hebben aangeboden, hebben wij contracten afgesloten voor 2020. Hierbij gelden de daarvoor afgesproken tarieven en vergoedingen zoals in de polissen staat vermeld. De rekeningen worden door de behandelend therapeut ingediend bij de zorgverzekeraar en betaling geschiedt in het algemeen rechtstreeks naar de behandelaar, mits de verzekering de behandeling dekt.
In de overige gevallen (bijvoorbeeld buitenlandse verzekeringen) moet u rekening houden met de bij ons geldende tarieven:
1e Consult incl. screening                                  € 55,00

Fysiotherapie                                                     € 46,50
Fysiotherapie aan huis                                       € 56,50
Manuele therapie                                               € 58,50
Manuele therapie aan huis                                 € 68,50
Bekkenfysiotherapie                                           € 58,50
Bekkenfysiotherapie aan huis                             € 68,50
Geriatrie fysiotherapie                                        € 58,50
Geriatrie fysiotherapie aan huis                          € 68,50
Mensendieck oefentherapie                               € 46,50
Mensendieck oefentherapie aan huis                 € 56,50
Sportfysiotherapie                                              € 58,50

Onze therapeuten zijn aangesloten bij de “klachtenregeling fysiotherapiepraktijkvoering in de eerste lijn” van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
Onze therapeuten zijn ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie