Visie

Persoonlijke benadering

Wij werken enthousiast aan een persoonlijke en brede benadering om uw klachten te behandelen. De patiënt staat centraal. Voor een optimaal en blijvend resultaat vinden wij een goede samenwerking tussen de fysiotherapeut en de patiënt heel belangrijk. De behandelend fysiotherapeut kan het zelf herstellend mechanisme van het lichaam alleen positief beïnvloeden met uw actieve bijdrage. Daarom besteden we in onze praktijk veel aandacht aan voorlichting en advisering. Tijdens het behandelproces helpen we u om zelf controle te krijgen over uw klachten.

Professionele samenwerking

Bij chronische of complexe problematiek werken wij binnen de praktijk vaak met elkaar samen, ieder vanuit zijn/haar eigen specialisatie. Door het juist inzetten van de aanwezige specialisaties wordt er veel aandacht besteed aan alle facetten die belangrijk zijn voor het herstel. Verder werken we veel samen met andere disciplines zoals huisartsen, diëtiste, podoloog, osteopaat, psychologen, thuiszorg, ouderenpoli, pijnpoli en verloskunde binnen ons gezondheidscentrum en de specialisten van het Haaglanden Medisch Centrum.

Kwaliteit

Al onze therapeuten zijn ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) en bij de deelregisters van NVFB, NVMT, NVFG en NVFS. Hiermee voldoen zij aan de kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing. Tevens zijn wij lid van het Parkinsonnet. aangesloten bij het schoudernetwerk en nauw betrokken bij de opzet van een artrose expertisenetwerk.