OTAGO programma

Uw evenwichtsgevoel verbeteren?
Meer kracht en stevig op uw benen staan?
Pak dan, samen met ons, het OTAGO programma aan!

Het Otago-oefenprogramma is meer dan alleen het doen van oefeningen. Het is een beproefde methodiek uit Nieuw Zeeland. Met het Otago oefenprogramma wordt optimaal rendement gehaald bij de cliënt.

Doel
Het doel van het Otago oefenprogramma is het voorkomen van val ongevallen bij ouderen. Door middel van verbetering van spierkracht en evenwicht.

Doelgroep
Zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. Het programma is ook zeer geschikt ouderen die al wat kwetsbaar zijn.

Otago instructeurs
Onze Otago-instructeurs zijn (geriatrie)fysiotherapeuten Gineke Beukema en Neline Buitenhuis. Zij hebben een speciale training gevolgd om gecertificeerde Otago Instructeur te worden.

Onderbouwing
Uit onderzoek is bekend dat beweegprogramma’s die gericht zijn op het verbeteren van balans, spierkracht en mobiliteit  het meest effectief om valrisico’s te verkleinen. Het Otago oefenprogramma is in oktober 2018 erkend door de commissie leefstijlinterventies van het CGL/RIVM.

  • afname van het aantal valincidenten met 35%, verbetering van kracht,
  • verbetering van evenwicht,
  • toename van vertrouwen om activiteiten uit te voeren.

Aanpak
Het Otago oefenprogramma is een effectief oefenprogramma om valincidenten bij ouderen te voorkomen. Het programma bestaat uit een serie, in moeilijkheidsgraad toenemende beenspierversterkende en evenwichtsoefeningen en een wandelschema. Het oefenschema wordt op het individu afgestemd. Standaard is de opzet voor het thuisoefenprogramma 6 x huisbezoek per jaar, waarvan 1 intake, en ca.11 x telefonische monitoring.

Kosten en vergoeding door verzekeraars
Bij de volgende verzekeringen wordt de cursus (deels) vergoed:  CZ, ONVZ, PNO, VvAA, Zekur, Zorg en Zekerheid. Met een fysiotherapeutische indicatie kan de cursus ook worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering voor fysiotherapie. De eigen bijdrage voor het Otago instructieboek en de enkelgewichtjes zijn €20. 

Kosten zonder vergoeding
Wanneer de kosten voor eigen rekening komen bedragen deze €450,- incl. het Otago instructieboek en enkelgewichtjes.

Trainingsgroep
Het Otago oefenprogramma is oorspronkelijk ontwikkeld als thuisoefenprogramma, maar onder invloed van wetenschappelijke inzichten wordt Otago nu ook als groepsinterventie aangeboden. Wij bieden u de mogelijkheid om de training in groepsverband te volgen op donderdagochtend van 9.45 uur-11.00 uur onder begeleiding van Gineke en/of Neline. Deelname aan deze trainingsgroep kan vergoed worden uit de aanvullende verzekering. Zonder vergoeding bedraagt het €40 per maand.