Sport en golf fysiotherapie

De sportfysiotherapeut zorgt voor preventie, advisering en behandeling van patiënten met sport gerelateerde aandoeningen.
De therapeut richt zich daarbij op het dagelijkse functioneren van de sportende patiënt in al zijn facetten en in het bijzonder de sportparticipatie.
De sportfysiotherapeut heeft zich na de opleiding tot fysiotherapeut gespecialiseerd tot sportfysiotherapeut. Hierdoor weet hij welke eisen sport aan het lichaam stelt en wat bewegen met ons doet. Hij is bekend met de motivatie van sporters en begrijpt ook waarom sport belangrijk voor u is. De sportfysiotherapeut voorziet u van advies op maat.
Onze praktijk werkt al geruime tijd samen met, onder andere, de focus kliniek van het HMC, locatie Bronovo. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een anderhalvelijns sportfysiotherapie centrum.
We hebben gezamenlijk een innovatief zorgaanbod ontwikkeld voor de patiënten van het HMC, locatie Bronovo, die sportfysiotherapie nodig hebben. Als u bijvoorbeeld een operatie heeft ondergaan, is er nauw contact tussen onze sportfysiotherapeut en de orthopeed, om uw revalidatie zo goed mogelijk te begeleiden.
De eerste afspraak bestaat uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek.
In het gesprek stelt de sportfysiotherapeut vragen over uw klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek waarbij de sportfysiotherapeut de aard van de blessure in kaart brengt. Ook wordt gekeken naar het algehele bewegend functioneren. Samen met u beslist de therapeut of sportfysiotherapie zinvol is en wordt en persoonlijk behandelplan opgesteld.
Wanneer u moet worden geopereerd, wordt u eerst ‘opgetraind’, zodat u zo goed mogelijk de operatie ingaat. Daarna volgt in het geval van bijvoorbeeld kruisbandletsel een revalidatieproces van een aantal maanden.
Als er geen operatie nodig is, wordt u wel behandeld en begeleid door de sportfysiotherapeut. Er wordt gestart met kracht- en stabiliteitstraining, daarna wordt de therapie langzaam uitgebreid naar hardlopen en uiteindelijk springen en sport specifieke trainingen.
Onze praktijk beschikt over een uitgebreide fitness en een grote indoor-sportzaal.

Golf-fysiotherapie

Golf is een prachtige sport voor jong en oud. Toch ontstaan er nogal eens blessures door de complexe bewegingen die het lichaam maakt tijdens de golf slag. De golf-fysiotherapeut is speciaal opgeleid om klachten die tijdens en na het golfen kunnen optreden te analyseren en verhelpen. Hij kan er dus voor zorgen dat u weer comfortabel kunt bewegen zowel tijdens als na het golfen.
Golf-fysiotherapie is fysiotherapie speciaal gericht op golfspelers. Bij golf is uw houding van groot belang, zowel voor uw prestaties als voor uw gezondheid. Met een vakkundig bewegingsadvies en zo nodig met behandeling worden belasting en belastbaarheid optimaal op elkaar afgestemd en blessures verholpen.
Onze golf-therapeut is een erkende GPA (Golf Physiotherapy Association) golf-fysiotherapeut en aangesloten bij de PGA.

Vergoeding

Golf-fysiotherapie valt, wat de verzekering betreft, onder “gewone” fysiotherapie en wordt uit de aanvullende verzekering vergoed, indien aanwezig.
Een verwijzing van huisarts of specialist is in de meeste gevallen niet noodzakelijk.